Kávové kurzy

Smysly a káva

Jak chutnat kávu? Úvod do organických kyselin v kávě, vysvětlení jak identifikovat klíčové chutě v kávě. Degustace různých káv, speciální test rozpoznání mezi sladkou, hořkou a kyselou chutí, a další.

Kurz vede Gwilym Davies, Mistr světa 2009

Kurz probíhá v angličtině, s překladem do češtiny

Cena: 7.500,- na osobu

Doba kurzu: 10:00 – 16:00 hodin, se společnou pauzou na oběd

Pro přihlášení na kurz prosím napište na mail: davies.gwilym@gmail.com nebo info@kavovekurzy.cz nebo volejte 776188642

Počet účastníků na jednom kurzu: 2-6 účastníků

PRO VĚTŠÍ POČET ÚČASTNÍKŮ NABÍZÍME SKUPINOVÉ SLEVY

Kurz může proběhnout i ve Vašem provozu

 

Introduction to Sensory Skills

How to taste coffee? Introduction to organic acids in coffee and how to identify key flavors.

Led by Gwilym Davies, 2009 World barista champion

Training is in english, with translation to Czech as well

Price: 275 euros

Duration: 10:00 – 16:00, with a group lunch break

If you would like to join the training please contact usdavies.gwilym@gmail.com or info@kavovekurzy.cz or you can call 606705004

Number of participants in one course: 2-6 participants

FOR LARGER NUMBER OF PARTICIPANTS WE OFFER GROUP DISCOUNTS

The course can take place at your place or cafe